Szczecin - wykop


Drugie działanie komórki
w sprawie wykopu


Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne
Szczecin
poczta elektroniczna:


Korespondencja nr.1
Szczecin, dnia 01 czerwca 2009.

Do
Księgarnia Katolicka
Szczecin
między ul. Św.Wojciecha (dom nr 2)
a ul. Więckowskiego (dom nr 1)

dot. niezabezpieczonego miejsca (wykopu)

Przy przyległej ścianie Księgarni, od strony parku, widać niedokończenie prac.
Został niezabezpieczony wykop, głębokości 2,5 metra.
Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.
Dzieci, bo w pogoni za piłką lub bawiące się beztrosko, mogą wpaść do tego wykopu. Starsi, bo gorzej widzą i po prostu nie zauważą wykopu.
Głębokość 2,5 metra stwarza śmiertelne zagrożenie.

Uprzejmie prosimy o ogrodzenie tego miejsca.

Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program "Przyszłości" jest na stronie
www.przyszlosc.net


Dnia 01 czerwca o godzinie 1340 zaniesiono powyższe pismo do księgarni. Miła pani pracująca w księgarni poinformowała, że nie może pokwitować pisma, i nie może przedstawić się.
Zaproponowała, aby pismo doręczyć proboszczowi parafii, na terenie której znajduje się księgarnia.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Szczęść Boże


Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne
Szczecin
poczta elektroniczna:

Korespondencja nr.1
Szczecin, dnia 02 czerwca 2009.

Do
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

dot. niezabezpieczonego miejsca (wykopu)

Pracownicy Księgarni Katolickiej prosili nas, żeby sprawę którą niżej przedstawiamy, kierować do biura parafii.

Poniżej przedstawiamy sprawę.

Przy przyległej ścianie Księgarni, od strony parku, widać niedokończenie prac.
Został niezabezpieczony wykop, głębokości 2,5 metra.
Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.
Dzieci, bo w pogoni za piłką lub bawiące się beztrosko, mogą wpaść do tego wykopu. Starsi, bo gorzej widzą i po prostu nie zauważą wykopu.
Głębokość 2,5 metra stwarza śmiertelne zagrożenie.

Uprzejmie prosimy o ogrodzenie tego miejsca.

Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program "Przyszłości" jest na stronie
www.przyszlosc.net

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące
Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne Szczecin
program "Przyszłości"
www.przyszlosc.net

Szczecin, dnia 18 czerwca 2009.
Korespondencja nr 2

Do
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Bogurodzicy 3
70-400 SzczecinSzczęść Boże

dot. niezabezpieczonego wykopu

Przy przyległej ścianie Księgarni Katolickiej przyległej do Kościoła, od strony parku, widać niedokończenie prac.
Został niezabezpieczony wykop, głębokości 2,5 metra.
Jest to miejsce szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.
Dzieci, bo w pogoni za piłką lub bawiące się beztrosko, mogą wpaść do tego wykopu. Starsi, bo gorzej widzą i po prostu nie zauważą wykopu.
Głębokość 2,5 metra stwarza śmiertelne zagrożenie.
Uprzejmie prosimy o ogrodzenie tego miejsca.
Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program "Przyszłości" jest na stronie
www.przyszlosc.net


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Parafia Serca Pana Jezusa
Data: Piątek, 19 Czerwca 2009 00:09
Temat: Re: niebezpieczny wykop

Szanowny Panie, dziekuję za korespondencje i chcialbym poinformowac, że w najblizszych dniach rozpoczną się prace przy obudowywaniu nasypu wokół budynku księgarni. Posiadamy plan całościowej zabudowy terenu i zgodnie z zatwierdzonym przez wydział budownictwa planem nasyp ma być zabudowany kostką kamienną i wokół tego wykopu będzie bezpieczna bariera.
Ze czcią
ks.Proboszcz.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne Szczecin
program "Przyszłości"
www.przyszlosc.net

Szczecin, dnia 19 czerwca 2009.
Korespondencja nr 3

Do
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Bogurodzicy 3
70-400 Szczecin

Szczęść Boże

Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi za odpowiedź, którą zamieszczamy

Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafrapodziękowanie

 

 

PRZYSZŁOŚĆ
KOMÓRKA NR 1 W SZCZECINIE
NASZ PROGRAM WWW.PRZYSZLOSC.NET

PODZIĘKOWANIE

DLA

Księdza Proboszcza Parafii
Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.


ZA

PRZYCZYNIENIE SIĘ DO OGRODZENIA

NIEBEZPIECZNEGO WYKOPU

PRZY KSIĘGARNI KATOLICKIEJ

Rzecznik Komórki nr 1 w Szczecinie

Dominik Jafra


Szczecin. lipiec 2009 r.