PARTIA PRZYSZŁOŚĆ
KOMÓRKA NR 1 W SZCZECINIE
NASZ PROGRAM WWW.PRZYSZLOSC.NET

PODZIĘKOWANIE

DLA

STRAŻY MIEJSKIEJ

W SZCZECINIE

ZA

PRZYCZYNIENIE SIĘ DO USUNIĘCIA

ZAGROŻENIA NIEBEZPIECZNYCH

ŚRUB WYSTAJĄCYCH Z CHODNIKA

NA UL. OBROŃCÓW STALINGRADU

Rzecznik Komórki nr 1 w Szczecinie

Dominik Jafra


Szczecin. lipiec 2009 r.