S Z C Z E C I N


W Szczecinie 19 lutego 2009 "założyła się" komórka w składzie:

Jacek Kwiatkowski - lider komórki,
Dominik Jafra - rzecznik,
Józef Bielawski - skarbnikPierwsze działanie komórki w sprawie płotu


Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne
Szczecin
poczta elektroniczna:
(nieaktualna)...@wp.pl


Korespondencja nr.1
Szczecin, dnia 28 luty 2009.

Do
TLC Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19
Raszyn Warszawa
info@tlc.com.pl

Zauważono w Szczecinie na ul. Niepodległości, że ogrodzenie otaczające plac budowy po byłej "Kaskadzie" ma w pewnym miejscu niewłaściwą odległość od krawędzi chodnika, w tym miejscu gdzie jest postój taksówek.

Od płotu do taksówek jest zawężenie przejścia dla pieszych.

Zbyt wąskie przejście utrudnia ruch, czasami piesi omijają stojące taksówki, wychodzą na jezdnię. O wypadek wtedy nie trudno.

Prosimy Waszą Firmę o cofnięcie ogrodzenia wgłąb placu budowy, około 4 sztuk.

Z poważaniem

Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program na stronie
www.przyszlosc.net
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne Szczecin
poczta elektroniczna:
(nieaktualna)@wp.pl

Korespondencja nr.3
Szczecin, dnia 10 marca 2009.

Do
TLC Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19
Raszyn Warszawa
info@tlc.com.pl

Uprzejmie ponawiamy korespondencję wysłaną 01 marca br. Prosimy o ustosunkowanie się do naszego maila.

Zauważono w Szczecinie na ul. Niepodległości, że ogrodzenie otaczające plac budowy po byłej "Kaskadzie" ma w pewnym miejscu niewłaściwą odległość od krawędzi chodnika, w tym miejscu gdzie jest postój taksówek.

Od płotu do taksówek jest zawężenie przejścia dla pieszych.

Zbyt wąskie przejście utrudnia ruch, czasami piesi omijają stojące taksówki, wychodzą na jezdnię. O wypadek wtedy nie trudno.

Prosimy Waszą Firmę o cofnięcie ogrodzenia wgłąb placu budowy, około 4 sztuk.

Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program na stronie
www.przyszlosc.netOtrzymaliśmy od pana Tomasza Młynarczyk z firmy TLC, odpowiedzi na nasze maile.
Odpowiedzialnym za "płot do poprawki" jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne POLAS

Dziękujemy panu Tomaszowi Młynarczyk z TLC Sp. z o.o.


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne Szczecin
poczta elektroniczna:
...@wp.pl

Korespondencja nr.1
Szczecin, dnia 11 marca 2009.

Do
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne POLAS s. z o.o.
40-142 katowice
ul. Modelarska 12
polas@polas.pl

Zauważono w Szczecinie na ul. Niepodległości, że ogrodzenie otaczające plac budowy po byłej "Kaskadzie" ma w pewnym miejscu niewłaściwą odległość od krawędzi chodnika, w tym miejscu gdzie jest postój taksówek.

Od płotu do taksówek jest zawężenie przejścia dla pieszych.

Zbyt wąskie przejście utrudnia ruch, czasami piesi omijają stojące taksówki, wychodzą na jezdnię. O wypadek wtedy nie trudno.

Prosimy Waszą Firmę o cofnięcie ogrodzenia wgłąb placu budowy, około 4 sztuk.

Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program na stronie
www.przyszlosc.net@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne Szczecin
poczta elektroniczna:
...@wp.pl

Korespondencja nr.2
Szczecin, dnia 02 kwietnia 2009.

Do
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne POLAS s. z o.o.
40-142 katowice
ul. Modelarska 12
polas@polas.pl

Zauważono w Szczecinie na ul. Niepodległości, że ogrodzenie otaczające plac budowy po byłej "Kaskadzie" ma w pewnym miejscu niewłaściwą odległość od krawędzi chodnika, w tym miejscu gdzie jest postój taksówek.

Od płotu do taksówek jest zawężenie przejścia dla pieszych.

Zbyt wąskie przejście utrudnia ruch, czasami piesi omijają stojące taksówki, wychodzą na jezdnię. O wypadek wtedy nie trudno.

Prosimy Waszą Firmę o cofnięcie ogrodzenia wgłąb placu budowy, około 4 sztuk.

Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program na stronie
www.przyszlosc.net@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Przyszłość
- Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne Szczecin
...@wp.pl

Korespondencja nr.3
Szczecin, dnia 07 kwietnia 2009.

Do
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne POLAS s. z o.o.
40-142 katowice
ul. Modelarska 12
polas@polas.pl

Zauważono w Szczecinie na ul. Niepodległości, że ogrodzenie otaczające plac budowy po byłej "Kaskadzie" ma w pewnym miejscu niewłaściwą odległość od krawędzi chodnika, w tym miejscu gdzie jest postój taksówek.

Od płotu do taksówek jest zawężenie przejścia dla pieszych.

Zbyt wąskie przejście utrudnia ruch, czasami piesi omijają stojące taksówki, wychodzą na jezdnię. O wypadek wtedy nie trudno.

Prosimy Waszą Firmę o cofnięcie ogrodzenia wgłąb placu budowy, około 4 sztuk.

Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program na stronie
www.przyszlosc.net@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne
Szczecin
poczta elektroniczna:
...@wp.pl

Korespondencja nr.1
Szczecin, dnia 29 kwietnia 2009.

Do
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
Urzędu Miejskiego Szczecin
wuiab@um.szczecin.pl


Zauważono w Szczecinie na ul. Niepodległości, że ogrodzenie otaczające plac budowy po byłej "Kaskadzie" ma w pewnym miejscu niewłaściwą odległość od krawędzi chodnika, w tym miejscu gdzie jest postój taksówek.

Od płotu do taksówek jest zawężenie przejścia dla pieszych.

Zbyt wąskie przejście utrudnia ruch, czasami piesi omijają stojące taksówki, wychodzą na jezdnię. O wypadek wtedy nie trudno.

Uprzejmie prosimy o informację, jaka firma jest odpowiedzialna za płot, bo nie ma na nim tablicy Generalnego Wykonawcy, a chcemy się zwrócić o cofnięcie ogrodzenia wgłąb placu budowy, około 4 sztuk.

Z poważaniem
Rzecznik Komórki
Dominik Jafra
tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program na stronie
www.przyszlosc.net@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

30 kwietnia 2009

Od Pani Krystyny Kudelskiej otrzymaliśmy wyczerpującą odpowiedź:

Odpowiadając na pismo z dnia 29.04.2009 r. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej informuje, że zgodnie z art. 83 Prawa budowlanego ( Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z póżn. zm.) właściwym organem w sprawach rozpoczętej budowy (dotyczy m.inn. podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy) jest
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
71-416 Szczecin, ul. Szymanowskiego 2.
Jednocześnie tut. Wydział informuje , że Inwestorem Centrum "Handlowo- Usługowo-Biurowego "Galeria Kaskada" w Szczecinie jest Centrum Handlowe Polska 1 Sp.zo.o., ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa


Odpowiadamy:

Serdeczne dzięki za informacje.
wykorzystamy.

Pozdrowienia z wykorzystaniem ładnej pogody życzy Komórka Przyszłości
Szczecin
Szczecin, dnia 05 maja 2009.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Komórka dalej szuka rozwiązania problemu płotu. Zwrócilismy się wg informacji, do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie


Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
Pływające Laboratorium Ekologiczne Szczecin
poczta elektroniczna:
partiaprzyszlosc@wp.pl

Korespondencja nr.1
Szczecin, dnia 05 maja 2009.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Szymanowskiego2
71-416 Szczecin


Od Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego Szczecin, otrzymaliśmy informację, aby zwrócić się do Państwa w sprawie, którą poniżej wyłuszczamy. Uprzejmie prosimy o odpowiedź, którą zamieścimy na naszej stronie w części komórki.


Zauważono w Szczecinie na ul. Niepodległości, że ogrodzenie otaczające plac budowy po byłej "Kaskadzie" ma w pewnym miejscu niewłaściwą odległość od krawędzi chodnika, w tym miejscu, gdzie jest postój taksówek. Od płotu do taksówek jest zawężenie przejścia dla pieszych. Zbyt wąskie przejście utrudnia ruch, czasami piesi omijają stojące taksówki, wychodzą na jezdnię. O wypadek wtedy nie trudno.

Uprzejmie prosimy o informację, jaka firma jest odpowiedzialna za płot, bo nie ma na nim tablicy Generalnego Wykonawcy, a chcemy się zwrócić o cofnięcie ogrodzenia wgłąb placu budowy, około 4 sztuk.

Z poważaniem Rzecznik Komórki
Dominik Jafra tel. 091 8180294
tel. kom. 0660809510
program "Przyszłości" jest na stronie
www.przyszlosc.net

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Szczecin, dnia 14 maja 2009

Podziękowanie

Wszystkim zainteresowanym osobom i insytytucjom, które absorbowaliśmy sprawą płotu, komórka "Przyszłości" serdecznie dziękuje za jego poprawienie.

Płot od ul. Obrońców Stalingradu bardzo ładnie wyrównany