PARTIA PRZYSZŁOŚĆ
KOMÓRKA NR 1 W SZCZECINIE
NASZ PROGRAM WWW.PRZYSZLOSC.NET

PODZIĘKOWANIE

DLA

Księdza Proboszcza Parafii
Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie.

W SZCZECINIE

ZA

PRZYCZYNIENIE SIĘ DO OGRODZENIA

NIEBEZPIECZNEGO WYKOPU

PRZY KSIEGARNIK kATOLICKIEJ

Rzecznik Komórki nr 1 w Szczecinie

Dominik Jafra


Szczecin. lipiec 2009 r.