3

 

Przyszłość Polski


LEGITYMACJAKomórka w miejscowości

Nazwisko

Imię

data wstąpienia

własnoręczny podpis

Członek ma prawa wynikające ze statutu