Przyszłość - stowarzyszenie służące społeczeństwu będzie nosić nazwę „Przyszłość Polski”

Poniższe przykłady są oparte na nazwie „Przyszłość Polski”.

 

 

3

 

Przykłady wystąpień Komórki :

Przykład 1


Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Miła
Pruszków
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Urząd Miejski w Pruszkowie
ul. .....................

Uprzejmie prosimy o wydanie zarządzenia, o konieczności sprzątania psich odchodów przez właścicieli psów. Uliczne chodniki są zanieczyszczone. Prosimy o rozmieszczenie widocznych tabliczek z narysowanym psem oraz szufelką i zamieszczonym napisem: sprzątnij po swoim psie. Nie sprzątnięcie karane zł 10. Wydanie w tej sprawie rozporządzenia oraz rozmieszczenie tabliczek poprawi stan higieniczny miasta.

Z poważaniem

.................
imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Przykład 2 A

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
Wiosenna 7
Kraków
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr 1
dnia ...........


do
Administracja Budynków Mieszkalnych nr 5
Kraków
ul.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie dachu domu przy ul. Bagiennej 9, z którego spadają fragmenty na przechodniów.

Z poważaniem

...........
imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 2 B

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Wiosenna 7
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr 2
dnia ...........


do
Administracja Budynków Mieszkalnych nr 5
Kraków

Uprzejmie przypominamy o konieczności zabezpieczenia dachu domu przy ul. Bagiennej 9, z którego spadają fragmenty na przechodniów.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 2 C

 

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
Wiosenna 7
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr 3
dnia ...........


do

Administracja Budynków Mieszkalnych nr 5
Kraków

Uprzejmie przypominamy, że dnia ....... oraz dnia ..... wysłaliśmy korespondencje którą przytaczamy ponownie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie dachu domu przy ul. Bagiennej 9, z którego spadają fragmenty na przechodniów.

Z poważaniem

 

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Jeżeli adresat po raz trzeci zlekceważył pisma komórki, wówczas komórka powinna delegować przedstawiciela (albo iść całym zarządem komórki) na bezpośrednią rozmowę do adresata, po wyjaśnienie, dlaczego nie ma reakcji na pisma komórki!

Takie postępowanie wprowadzi 3 skutki.

A - że powiedzą o Was, że jesteście uparci,
B - osiągniecie rezultat swoich zabiegów,
C - będą Was szanować, przyda się to Wam w przyszłych wyborach do parlamentu.

Przykład 3

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Miła 6
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Szkoła Podstawowa nr 19
ul. Pisemna 14

GdyniaPoprosiła nas matka ucznia aby zwrócić uwagę na palenie papierosów przez uczniów. Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji, że palenie papierosów oraz używanie narkotyków niszczy korę mózgową, co powoduje, że uczeń słabiej myśli. Ma gorszy refleks, a także słabsze wyniki np. w sporcie. Uważamy, że powinny być w tej sprawie częste pogadanki wychowawcze w szkole, aby dzieci ugruntowywały w sobie świadomość o szkodliwości nałogów. Prosimy, aby nauczyciele zwracali większą uwagę w tej sprawie.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Przykład 4

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
m, Miszewo 8
Gmina Myślibórz
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Zakład Remontu Dróg
w Myśliborzu

Uprzejmie prosimy o zreperowanie odcinka drogi między drogą główną a wsią Miszewo. Po zimie nawierzchnia jest zniszczona, utrudniając komunikację.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 5


Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Miejska 4
Piotrków Trybunalski
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Urząd Miejski
Wydział Kultury
Piotrków Trybunalski
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na przeprowadzenie festynu okolicznościowego związanego z polepszeniem czystości miasta. Na ulicach jest mało koszy na śmieci, rzadko opróżnianych. Festyn chcielibyśmy przeprowadzić w sobotę dnia.......w godzinach ..........

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 6


Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
adres:
m. Przemot 43
Gmina Wimnica
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Pan Sołtys
Wsi Przemot

Uprzejmie prosimy o pomoc w zorganizowaniu zabawy tanecznej w Remizie Strażackiej. Zamierzamy zorganizować zabawę z wolnym wstępem i dowolnymi składkami pieniężnymi dla chorej Marii Pawliniec, będącej w trudnych warunkach finansowych. Pani Pawliniec nie stać na zakup potrzebnego jej, drogiego lekarstwa. Nasza pomoc pieniężna uzyskana z zabawy pomoże jej w przezwyciężeniu choroby.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 7

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Klimontowa 22
Wiślica
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Spółdzielnia Mieszkaniowa
“Mieszkanko”

Zwróciła się do nas z prośbą o przyspieszenie remontu dachu pani Katarzyna Widacka. W czasie deszczów przecieka do jej mieszkania woda. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na stan jej mieszkania, które wymaga remontu na skutek złego dachu.

Z poważaniem
.............
imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 8


Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
Parnicka 4
Przecłowo
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do

Dyrekcja Fabryki Mebli


Uprzejmie prosimy o skrócenie przeraźliwego ryku fabrycznej syreny rano, w południe i na zakończenie pracy. Wszyscy maja zegarki oraz są umieszczone zegary w pomieszczeniach fabrycznych, w związku z czym używanie głośnych syren jest zbyteczne. Uważamy, że syrena powinna być uruchamiana wyłącznie w razie pożaru lub innego alarmu.

 

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 9

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Lipcowa 17
Przemyśl
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do

Pan Prezydent Miasta Przemyśl

Uprzejmie prosimy o przyspieszenie interwencji w Wydziale Ochrony Środowiska w sprawie przeprowadzenia kontroli w mleczarni przy ul. Środkowej 15. Pracujący tam skarżą się na brak higieny i środków czystości w umywalniach.

Z poważaniem ................. imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)


Przykład 10Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Klimontowa 22
ul. Zielona
Mrągowo
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do

Urząd Gminny Mrągowo

Uprzejmie prosimy o przyspieszenie zainstalowania oświetlenia ulicznego na końcu ul. Bratkowej. Wybudowane tam domy są już zasiedlone, ale dotarcie po zmierzchu, gdy są roztopy, jest bardzo utrudnione. Z prośbą do naszej Komórki o pomoc w tej sprawie zwrócili się mieszkańcy tej ulicy.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

 

Przykład 11

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Wiejska 8
Warszawa
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do

Pan Komendant Policji
Miasta Warszawy

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na wzrastającą przestępczość w warszawskich autobusach i tramwajach. W ciągu dnia zdarzają się w nich wypadki zrywania łańcuszków z szyj kobiet i szybkiej ucieczki złodziei. Po złapaniu są zwalniani z aresztu i oczekują na rozprawę sądową kilka miesięcy. Wyroki są pobłażliwe. Uważamy, że schwytany na gorącym uczynku powinien w areszcie oczekiwać na rozprawę, oraz skazywany był na taki wyrok, żeby zwrócił materialnie wyrządzone szkody.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 12Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Wawelska 4
Opole
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........

do

Pan Prezydent
Miasta Opole

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na niepalenie się nocami lamp ulicznych na ulicy Miejskiej.

Z poważaniem

...............
imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Przykład 13

Przyszłość Polski – stowarzyszenie  
Komórka nr.1
ul. Krótka 6
Mielno dnia

Pan Prezydent

Miasta Mielno

Korespondencja nr ...

>br>
Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jeżdżące po ulicach miasta motocykle z nadmierną szybkością oraz z nadmiernie hałasującymi silnikami. Przekraczane są normy szybkości oraz normy hałasu.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 14

Przyszłość Polski – stowarzyszenie

Komórka nr ...

ul. Praska 9

Warka

Pan Komendant Policji

Miasta Warka

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na następujący problem. Na ścianach domów oraz w przejściach podziemnych są malowane tzw. graffiti - malunki i napisy grubą farbą. Niektóre domy z nową elewacją są pokrywane szpetnymi malunkami. Miasto staje się przeraźliwie brzydkie, właściciele domów zwiększają wydatki na naprawę elewacji a sprawców uszkodzeń elewacji nie ściga się.

Policja ma uprawnienia do nakładania mandatów karnych za zaśmiecanie i psucie, ale mandatów takich z obawy ośmieszenia się, nie nakłada. Uprzejmie prosimy o wydanie rozporządzenia w tej sprawie.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 15

Przyszłość Polski – stowarzyszenie

Komórka nr ...

ul. Bliska 7

Małkinia

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział Małkinia

ul.

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na posesję przy ul. Siennej 27. Na podwórku uwiązany jest pies na tak krótkim łańcuchu, że nie ma możności załatwienia się. Pies depce po swoich odchodach.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 16

Przyszłość Polski – stowarzyszenie

Komórka nr ...

ul. Barwińska

Białystok

Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

w Białymstoku

ul.

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na bary szybkiego żywienia (mleczne). Często do nich przychodzą nie myjący się narkomani w stanie upojenia. Przychodzą w stanie podchmielenia bezdomni, śmierdzący odorem klatek schodowych. Personel barów nie reaguje na zwracane uwagi o konieczności przestrzegania higieny. Obsługa punktów gastronomicznych nie powinna wpuszczać śmierdzących, zataczających się osób, często stających się przekaźnikami chorób bakteryjnych.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 17

Przyszłość Polski – stowarzyszenie

Komórka nr ...

ul. Żołnierska 14

Brzeg

Komenda Policji w Brzegu

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na mieszkanie przy ul. Celińskiego 15/4. Mieszkańcy domu zwrócili się do nas z prośbą o pomoc dla dzieci pozostawianych tam często bez opieki. Według relacji mieszkańców z mieszkania bardzo często słychać płacz dzieci.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 18

Przyszłość Polski – stowarzyszenie
Komórka nr ...
ul. Parasolowa 10
Tanowo

Sołtys wsi Tanowo
Pan.......

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o udostępnienie pomieszczenia w (..............) w dniu ....... na czas dwóch do trzech godzin. Chcemy wygłosić pogadankę na temat pozostawiania dzieci bez opieki, możliwości podpalenia przez dzieci w trakcie zabawy.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

 

Przykład 19

Przyszłość Polski – stowarzyszenie
Komórka nr ...
ul. Zielona 1
Bitoń

Kierownik szkoły w Bitoniu

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o udostępnienie pomieszczenia klasowego przeprowadzenia pogadanki na temat problemu, który chcemy przedstawić naszej (wsi/dzielnicy)

Z poważaniem

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

 

Przykład 20

Przyszłość Polski – stowarzyszenie
Komórka nr ...
ul. Akacjowa 4
Milorzecz

Pan ..........................

Wójt Miłorzecza

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o umożliwienie nam przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców naszej miejscowości na temat bezpiecznego dla zdrowia spożywania posiłków w naszej gospodzie.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Koleżanki i Koledzy! Panie i Panowie!

 

Przedstawiliśmy przykłady wystąpień komórek “Przyszłości” dla poprawy otoczenia. Jest ich mało, nie odzwierciedlają wszystkich potrzeb. Przykłady mogą służyć, jako wzory do naśladowania. Ale Wasza pomysłowość pozwoli w sposób nieograniczony występować dla poprawy otoczenia. “Przyszłość” powinna w ciągu dwóch lat przeobrazić Polskę w inną, niż jest obecnie. Czystą, a przede wszystkim bezpieczną. “Przyszłość” chce doprowadzić do sytuacji, w której będzie można spacerować wieczorami bez obawy okradzenia czy pobicia. Dwa lata działalności, a będziemy mieć czystą i bezpieczną Polskę. Jest to realne!

Dostajecie do rąk narzędzie zmiany Polski na kraj piękny, wspaniały, uczciwy i bezpieczny. Polska może być krajem jednym z najlepszych w Europie. Mamy tak wiele bogactw naturalnych i zasób ludzi myślących, że powinniśmy być najbogatszym krajem w Europie. A nie jesteśmy! Powinniśmy być lepiej zorganizowani, i też nie jesteśmy. “Przyszłość” jest narzędziem, który pozwoli osiągnąć Polskę taką, o jakiej pragniemy.

Macie możliwości zrobienia zmian. Zmian może nie we wszystkim, ale w wielu sprawach. Wiele chcieliście zmienić, nie mieliście możliwości, teraz ją macie! Teraz otrzymujecie NARZĘDZIE. Trzeba to narzędzie wziąć w swoje ręce i nim pracować, działać, przekształcać otoczenie. Od Waszej pomysłowości zależy, jak to NARZĘDZIE wykorzystacie, i jaką Polskę zrobicie. Czekamy na Wasze inicjatywy, życzymy powodzenia.

 

Jacek Kwiatkowski

www.przyszlosc.net

Przykłady wystąpień Komórki :

Przykład 1


Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Miła <2br> Pruszków
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Urząd Miejski w Pruszkowie
ul. .....................

Uprzejmie prosimy o wydanie zarządzenia, o konieczności sprzątania psich odchodów przez właścicieli psów. Uliczne chodniki są zanieczyszczone. Prosimy o rozmieszczenie widocznych tabliczek z narysowanym psem oraz szufelką i zamieszczonym napisem: sprzątnij po swoim psie. Nie sprzątnięcie karane zł 10. Wydanie w tej sprawie rozporządzenia oraz rozmieszczenie tabliczek poprawi stan higieniczny miasta.

Z poważaniem

.................
imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)


Przykład 2 A

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
Wiosenna 7
Kraków
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr 1
dnia ...........


do
Administracja Budynków Mieszkalnych nr 5
Kraków
ul.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie dachu domu przy ul. Bagiennej 9, z którego spadają fragmenty na przechodniów.

Z poważaniem

...........
imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 2 B

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Wiosenna 7
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr 2
dnia ...........


do
Administracja Budynków Mieszkalnych nr 5
Kraków

Uprzejmie przypominamy o konieczności zabezpieczenia dachu domu przy ul. Bagiennej 9, z którego spadają fragmenty na przechodniów.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 2 C

 

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
Wiosenna 7
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr 3
dnia ...........


do

Administracja Budynków Mieszkalnych nr 5
Kraków

Uprzejmie przypominamy, że dnia ....... oraz dnia ..... wysłaliśmy korespondencje którą przytaczamy ponownie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie dachu domu przy ul. Bagiennej 9, z którego spadają fragmenty na przechodniów.

Z poważaniem

 

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Jeżeli adresat po raz trzeci zlekceważył pisma komórki, wówczas komórka powinna delegować przedstawiciela (albo iść całym zarządem komórki) na bezpośrednią rozmowę do adresata, po wyjaśnienie, dlaczego nie ma reakcji na pisma komórki!

Takie postępowanie wprowadzi 3 skutki.

A - że powiedzą o Was, że jesteście uparci,
B - osiągniecie rezultat swoich zabiegów,
C - będą Was szanować, przyda się to Wam w przyszłych wyborach do parlamentu.

Przykład 3

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Miła 6
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Szkoła Podstawowa nr 19
ul. Pisemna 14

GdyniaPoprosiła nas matka ucznia aby zwrócić uwagę na palenie papierosów przez uczniów. Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji, że palenie papierosów oraz używanie narkotyków niszczy korę mózgową, co powoduje, że uczeń słabiej myśli. Ma gorszy refleks, a także słabsze wyniki np. w sporcie. Uważamy, że powinny być w tej sprawie częste pogadanki wychowawcze w szkole, aby dzieci ugruntowywały w sobie świadomość o szkodliwości nałogów. Prosimy, aby nauczyciele zwracali większą uwagę w tej sprawie.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Przykład 4

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
m, Miszewo 8
Gmina Myślibórz
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Zakład Remontu Dróg
w Myśliborzu

Uprzejmie prosimy o zreperowanie odcinka drogi między drogą główną a wsią Miszewo. Po zimie nawierzchnia jest zniszczona, utrudniając komunikację.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Przykład 5


Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Miejska 4
Piotrków Trybunalski
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Urząd Miejski
Wydział Kultury
Piotrków Trybunalski
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na przeprowadzenie festynu okolicznościowego związanego z polepszeniem czystości miasta. Na ulicach jest mało koszy na śmieci, rzadko opróżnianych. Festyn chcielibyśmy przeprowadzić w sobotę dnia.......w godzinach ..........

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 6


Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
adres:
m. Przemot 43
Gmina Wimnica
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Pan Sołtys
Wsi Przemot

Uprzejmie prosimy o pomoc w zorganizowaniu zabawy tanecznej w Remizie Strażackiej. Zamierzamy zorganizować zabawę z wolnym wstępem i dowolnymi składkami pieniężnymi dla chorej Marii Pawliniec, będącej w trudnych warunkach finansowych. Pani Pawliniec nie stać na zakup potrzebnego jej, drogiego lekarstwa. Nasza pomoc pieniężna uzyskana z zabawy pomoże jej w przezwyciężeniu choroby.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Przykład 7

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Klimontowa 22
Wiślica
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do
Spółdzielnia Mieszkaniowa
“Mieszkanko”

Zwróciła się do nas z prośbą o przyspieszenie remontu dachu pani Katarzyna Widacka. W czasie deszczów przecieka do jej mieszkania woda. Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na stan jej mieszkania, które wymaga remontu na skutek złego dachu.

Z poważaniem
.............
imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 8


Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
Parnicka 4
Przecłowo
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do

Dyrekcja Fabryki Mebli


Uprzejmie prosimy o skrócenie przeraźliwego ryku fabrycznej syreny rano, w południe i na zakończenie pracy. Wszyscy maja zegarki oraz są umieszczone zegary w pomieszczeniach fabrycznych, w związku z czym używanie głośnych syren jest zbyteczne. Uważamy, że syrena powinna być uruchamiana wyłącznie w razie pożaru lub innego alarmu.

 

Z poważaniem

........................

imię i na

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)
Przykład 9Przykład 10

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Zielona
Mrągowo
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do

Urząd Gminny
w Mrągowie

Uprzejmie prosimy o przyspieszenie zainstalowania oświetlenia ulicznego na końcu ul. Bratkowej. Wybudowane tam domy są już zasiedlone, ale dotarcie po zmierzchu, gdy są roztopy, jest bardzo utrudnione. Z prośbą do naszej Komórki o pomoc w tej sprawie zwrócili się mieszkańcy tej ulicy.

Z poważaniem

..................
imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)


Przykład 11

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Wiejska 8
Warszawa
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........

do

Pan Komendant Policji
Miasta Warszawy

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na wzrastającą przestępczość w warszawskich autobusach i tramwajach.
W ciągu dnia zdarzają się w nich wypadki zrywania łańcuszków z szyj kobiet i szybkiej ucieczki złodziei.
Po złapaniu są zwalniani z aresztu i oczekują na rozprawę sądową kilka miesięcy.
Wyroki są pobłażliwe. Uważamy, że schwytany na gorącym uczynku powinien w areszcie oczekiwać na rozprawę, oraz skazywany był na taki wyrok, żeby zwrócił materialnie wyrządzone szkody.

Z poważaniem

..................
imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)


Przykład 12Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Wawelska 4
Opole
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........
do

Pan Prezydent
Miasta Opole

////////////////////////////////////////////

Z poważaniem.......................
imię i nazwisko
Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)


Przykład 13

Partia Przyszłość
Stowarzyszenie Służące Społeczeństwu
Komórka nr.1
ul. Krótka 6
Mielno
poczta elektroniczna:.............
program na stronie www.przyszlosc.net

Korespondencja nr....
dnia ...........


do

Pan Prezydent
Miasta Mielno

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na jeżdżące po ulicach miasta motocykle z nadmierną szybkością oraz z nadmiernie hałasującymi silnikami. Przekraczane są normy szybkości oraz normy hałasu.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 14

“Przyszłość - stowarzyszenie dnia ...................

służące społeczeństwu”

Komórka nr ...

ul. Praska 9

Warka

Pan Komendant Policji

Miasta Warka

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na następujący problem. Na ścianach domów oraz w przejściach podziemnych są malowane tzw. graffiti - malunki i napisy grubą farbą. Niektóre domy z nową elewacją są pokrywane szpetnymi malunkami. Miasto staje się przeraźliwie brzydkie, właściciele domów zwiększają wydatki na naprawę elewacji a sprawców uszkodzeń elewacji nie ściga się.

Policja ma uprawnienia do nakładania mandatów karnych za zaśmiecanie i psucie, ale mandatów takich z obawy ośmieszenia się, nie nakłada. Uprzejmie prosimy o wydanie rozporządzenia w tej sprawie.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

Przykład 15

“Przyszłość - stowarzyszenie dnia ...................

służące społeczeństwu”

Komórka nr ...

ul. Bliska 7

Małkinia

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział Małkinia

ul.

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na posesję przy ul. Siennej 27. Na podwórku uwiązany jest pies na tak krótkim łańcuchu, że nie ma możności załatwienia się. Pies depce po swoich odchodach.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 16

“Przyszłość - stowarzyszenie dnia ...................

służące społeczeństwu”

Komórka nr ...

ul. Barwińska

Białystok

Miejska Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

w Białymstoku

ul.

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na bary szybkiego żywienia (mleczne). Często do nich przychodzą nie myjący się narkomani w stanie upojenia. Przychodzą w stanie podchmielenia bezdomni, śmierdzący odorem klatek schodowych. Personel barów nie reaguje na zwracane uwagi o konieczności przestrzegania higieny. Obsługa punktów gastronomicznych nie powinna wpuszczać śmierdzących, zataczających się osób, często stających się przekaźnikami chorób bakteryjnych.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Przykład 17

“Przyszłość - stowarzyszenie dnia ...................

służące społeczeństwu”

Komórka nr ...

ul. Żołnierska 14

Brzeg

Komenda Policji w Brzegu

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na mieszkanie przy ul. Celińskiego 15/4. Mieszkańcy domu zwrócili się do nas z prośbą o pomoc dla dzieci pozostawianych tam często bez opieki. Według relacji mieszkańców z mieszkania bardzo często słychać płacz dzieci.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

Przykład 18

“Przyszłość - stowarzyszenie .
służące społeczeństwu”
Komórka nr ...
ul. Parasolowa 10
Tanowo

Sołtys wsi Tanowo
Pan.......

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o udostępnienie pomieszczenia w (..............) w dniu ....... na czas dwóch do trzech godzin. Chcemy wygłosić pogadankę na temat pozostawiania dzieci bez opieki, możliwości podpalenia przez dzieci w trakcie zabawy.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

 

Przykład 19

“Przyszłość - stowarzyszenie.
służące społeczeństwu”
Komórka nr ...
ul. Zielona 1
Bitoń

Kierownik szkoły w Bitoniu

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o udostępnienie pomieszczenia klasowego przeprowadzenia pogadanki na temat problemu......................, który chcemy przedstawić naszej (wsi/dzielnicy)

Z poważaniem

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

 

 

Przykład 20

“Przyszłość - stowarzyszenie

służące społeczeństwu”
Komórka nr ...
ul. Akacjowa 4
Milorzecz

Pan ..........................

Wójt Miłorzecza

Korespondencja nr ...

Uprzejmie prosimy o umożliwienie nam przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców naszej miejscowości na temat bezpiecznego dla zdrowia spożywania posiłków w naszej gospodzie.

Z poważaniem

..........................................

imię i nazwisko

Lider Komórki (lub Rzecznik Komórki)

 

Koleżanki i Koledzy! Panie i Panowie!

 

Przedstawiliśmy przykłady wystąpień komórek “Przyszłości” dla poprawy otoczenia. Jest ich mało, nie odzwierciedlają wszystkich potrzeb. Przykłady mogą służyć jako wzory do naśladowania. Ale Wasza pomysłowość pozwoli w sposób nieograniczony występować dla poprawy otoczenia. “Przyszłość” powinna w ciągu dwóch lat przeobrazić Polskę w inną, niż jest obecnie. Czystą, a przede wszystkim bezpieczną. “Przyszłość” chce doprowadzić do sytuacji, w której będzie można spacerować wieczorami bez obawy okradzenia czy pobicia. Dwa lata działalności, a będziemy mieć czystą i bezpieczną Polskę. Jest to realne!

Dostajecie do rąk narzędzie zmiany Polski na kraj piękny, wspaniały, uczciwy i bezpieczny. Polska może być krajem jednym z najlepszych w Europie. Mamy tak wiele bogactw naturalnych i zasób ludzi myślących, że powinniśmy być najbogatszym krajem w Europie. A nie jesteśmy! Powinniśmy być lepiej zorganizowani, i też nie jesteśmy. “Przyszłość” jest narzędziem, który pozwoli osiągnąć Polskę taką, o jakiej pragniemy.

Macie możliwości zrobienia zmian. Zmian może nie we wszystkim, ale w wielu sprawach. Wiele chcieliście zmienić, nie mieliście możliwości, teraz ją macie! Teraz otrzymujecie NARZĘDZIE. Trzeba to narzędzie wziąć w swoje ręce i nim pracować, działać, przekształcać otoczenie. Od Waszej pomysłowości zależy, jak to NARZĘDZIE wykorzystacie, i jaką Polskę zrobicie. Czekamy na Wasze inicjatywy, życzymy powodzenia.

Partia polityczna

,,PRZYSZŁOŚĆ - stowarzyszenie służące społeczeństwu”

Statut

Rozdział I - Przepisy ogólne

§ 1.

Art. 1 ,,Przyszłość - stowarzyszenie służące społeczeństwu”, zwana dalej ,,Przyszłość” lub stowarzyszeniem, zrzesza pełnoletnich obywateli polskich kładących nacisk na:

A - równość wszystkich obywateli wobec prawa,

B - równość wszystkich obywateli w obowiązkach wobec państwa.

Art. 2. Celem stowarzyszenia jest posiadanie większości parlamentarnej, aby inicjować i chronić przepisy prawne, dzięki którym obywatel staje się prawdziwym gospodarzem kraju i będzie się w nim czuł bezpieczny politycznie, gospodarczo i społecznie. Aby ten cel osiągnąć stowarzyszenie wdraża programy poprzez działania swoich członków oraz poparcie sympatyków.

Art. 3. Stowarzyszenie siedzibę główną ma w Szczecinie i działa na obszarze Rzeczypospolitej Polski. Działa w oparciu o Konstytucję R.P.

Art. 4. Symbolem graficznym stowarzyszenia jest cyfra arabska 3.

Art. 5. Stowarzyszenie ma osobowość prawną. Może nabywać i zbywać wszelki majątek. Zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwanym. Sprawy majątkowe stowarzyszenia załatwia Rada Stowarzyszenia lub wyznaczone przez nią organy.

 

Rozdział II - Władze

Art. 6. Naczelnym organem stowarzyszenia jest zjazd stowarzyszenia zwoływany co rok przez Radę Stowarzyszenia lub Główną Komisję Rewizyjną, lub na żądanie 1/3 ilości komórek stowarzyszenia przesłanych do Głównej Komisji Rewizyjnej lub Rady Stowarzyszenia.

a) termin zjazdu powinien być podany do wiadomości komórek najpóźniej

3 miesiące przed zjazdem, a termin nadzwyczajnego zjazdu najpóźniej

3 tygodnie przed nadzwyczajnym zjazdem,

b) na czas zjazdu zawieszona jest władczość organów wykonawczych.

Art. 7. Zjazd otwiera najstarszy stażem stowarzyszeniowym, po czym kieruje zjazdem do czasu wybrania przez zjazd przewodniczącego zjazdu.

a) wybór przewodniczącego zjazdu dokonywany jest z najmniej trzech kandydatów w głosowaniu tajnym,

b) przewodniczący zjazdu powołuje komisję skrutacyjną, komisję wniosków i inne potrzebne komisje. W wypadku zgłoszenia żądania o dokonanie wyborów do komisji w głosowaniu tajnym, przeprowadza się takowe.

Art. 8. Zjazd uchwala wysokość i sposób pobierania składek, wybiera w głosowaniu tajnym kolejno i osobno: przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, Radę Stowarzyszenia, Główną komisję Rewizyjną i Sąd Stowarzyszenia. Rada Stowarzyszenia reprezentuje stowarzyszenie przy czynnościach prawnych.

Art. 9. Wybór przewodniczącego Rady Stowarzyszenia dokonywany jest z najmniej trzech kandydatur. Wybrany przewodniczący prowadzi obrady zjazdu na zmianę z przewodniczącym Zjazdu.

Art. 10. W czasie Zjazdu delegaci mogą składać wnioski i zastrzeżenia ustnie lub pisemnie do Komisji Wniosków i do Komisji Rewizyjnej Zjazdu, a także do wybranej Głównej Komisji Rewizyjnej.

Art. 11. Do rozwiązywania zagadnień ogólnych lub szczegółowych zjazd lub Rada ,,Przyszłości” mogą powoływać komisje stałe lub czasowe. Odpowiednie komisje mogą być tworzone w komórkach, przeznaczone do rozwiązywania problemów stałych lub czasowych na szczeblu komórek.

Art. 12. Uchwały stowarzyszenia podjęte na Zjeździe jak i na niższych szczeblach stowarzyszenia są nieważne w wypadku ich sprzeczności z konwencjami międzynarodowymi podpisanymi przez Polskę.

Art. 13. Główna Komisja Rewizyjna wybierana jest w ilości osób ustalonej przez Zjazd. Wybiera spośród siebie przewodniczącego w głosowaniu tajnym.

Art. 14. Główna Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań stowarzyszenia ze statutem i uchwałami Zjazdu, kontroluje organy stowarzyszenia, składa sprawozdania Radzie Stowarzyszenia, zjazdowi i w razie potrzeby publikuje do wiadomości wszystkim komórkom.

 

Rozdział III - Struktura stowarzyszenia

Art. 15. Podstawową jednostką stowarzyszenia jest komórka. Składa się minimum z 3 osób, wybiera w tajnym głosowaniu lidera komórki oraz obiera jawnie lub w głosowaniu tajnym osoby odpowiedzialne:

- rzecznika komórki - odpowiedzialnego za propagowanie idei i programu stowarzyszenia,

- skarbnika - odpowiedzialnego za finanse komórki.

Art. 16. W przypadku przyjęcia do komórki więcej członków, komórka wybiera komisję rewizyjną komórki.

Art. 17. Wybory w komórce przeprowadza się co rok, jawnie lub tajnie na żądanie choćby jednego członka komórki, jednak kadencyjność nie jest ograniczona i może być powtarzana.

Art. 18. Komórka po rozroście liczebnym może się podzielić. W takim przypadku zarząd komórki może pozostać zachowany w jednej z nich, a w drugiej przeprowadzone wybory jak w Art. 15 i 17.

Art. 19. O tym czy komórka ma się podzielić decydują członkowie w głosowaniu jawnym lub tajnym.

Art. 20. W przypadku zmniejszenia liczebności w komórkach mogą one połączyć się na zasadach jak wyżej, z zachowaniem jawności lub tajności wyborów zarządu, z tajnością wyboru lidera komórki.

Art. 21. Komórka wybiera na zjazd delegata lub delegatów. Rada Stowarzyszenia określa w oparciu o dane liczebne z komórek, ilu delegatów w proporcji do ilości członków komórki będzie brać udział w zjeździe.

Art. 22. Komórki podlegają bezpośrednio Radzie Stowarzyszenia.

Rozdział IV - Sąd Stowarzyszenia

Art. 23. Wyboru członków Sądu Stowarzyszenia dokonuje każdorazowo Zjazd do następnego zjazdu. Sąd Stowarzyszenia zwoływany jest na wniosek pokrzywdzonego lub oskarżonego, względnie na wniosek oskarżyciela, o ile któraś ze stron prześle taki wniosek do Głównej Komisji Rewizyjnej, albo na skutek odwołania wg Art. 25.

Art. 24. Odpowiednikiem Sądu Stowarzyszenia na szczeblu komórki jest Sąd Koleżeński. Wyłaniany w trybie żądania przez strony. Sąd Koleżeński tworzony jest z dwóch członków wskazanych przez jedną ze stron i dwóch członków wskazanych przez drugą stronę. W Sądzie Koleżeńskim ma prawo brać udział lider komórki.

Art. 25. Od orzeczenia Sądu Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do zjazdu lub nadzwyczajnego Zjazdu. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego zebrania komórki lub kolejno w wypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia do:

1 - Głównej Komisji Rewizyjnej,

2 - Sądu Stowarzyszenia,

3 - zjazdu zwyczajnego lub nadzwyczajnego. Orzeczenie zjazdu kończy drogę odwoławczą w stowarzyszeniu.

Rozdział V - Finanse i majątek ,,Przyszłości”

Art. 26. Stowarzyszenie finansuje się ze składek członkowskich, dochodu z majątku ruchomego i nieruchomego, dotacji i darowizn, oraz z każdej innej przedsiębiorczości zgodnej z przepisami prawa.

Art. 27. Właścicielem całego majątku stowarzyszenia jest stowarzyszenie. Do nabywania i zbywania majątku, zaciągania zobowiązań upoważniona jest Rada Stowarzyszenia. Oświadczenia w sprawach majątkowych stowarzyszenia podpisują dwie osoby: Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia oraz Skarbnik, lub inny upoważniony Członek Rady Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI - Obowiązki i prawa członków stowarzyszenia

Art. 28. Członek stowarzyszenia swoją postawą publiczną i prywatną powinien przykładnie przestrzegać prawo i wykonywać w sposób świadomy obowiązki wobec państwa. Członek stowarzyszenia obowiązany jest opłacać składki członkowskie, brać udział w zebraniach komórki i życiu organizacyjnym stowarzyszenia.

Art. 29. Członek stowarzyszenia ma prawa wynikające ze statutu i praw wynikających z wolności osobistych. Dla zachowania tych praw może w wypadku ich ograniczenia odwołać się do każdego szczebla i organu stowarzyszenia.

Art. 30. Utrata członkostwa następuje poprzez ustne lub pisemne zgłoszenie zainteresowanego na zebraniu komórki, lub nieusprawiedliwione niepłacenie składek, lub wykluczenie.

Art. 31. Członek stowarzyszenia może należeć do innych partii i stowarzyszeń o ile ich statuty nie stoją w sprzeczności ze statutem i deklaracją ideową stowarzyszenia ,,Przyszłość”.

Art. 32. Zmiany w statucie lub rozwiązanie stowarzyszenia mogą być dokonane na drodze uchwały zjazdowej przy obecności 2/3 delegatów i wyniku głosowania co najmniej 2/3 głosów za dokonaniem zmiany lub rozwiązaniem. Rozwiązanie stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

. . .

Koniec statutu partii politycznej

“PRZYSZŁOŚĆ - stowarzyszenie służące społeczeństwu”.

 

HISTORIA

W 1993 roku grupa starszych osób utworzyła “Razem - stowarzyszenie pracujących oraz emerytów i rencistów". Z braku lokalu sekretariat był ulokowany na statku zacumowanym w Szczecinie. Chcieliśmy przed wyborami wprowadzić do sejmu i senatu chociaż jedną osobę, aby reprezentowała pokrzywdzonych przez inflację. Stworzyliśmy organizację zbyt późno, i zbyt późno zabraliśmy się do zbierania podpisów wyborczych. Nie mieliśmy doświadczenia. Nikogo nie wprowadziliśmy. Co prawda mieliśmy chętnych kandydatów na bycie parlamentarzystą, ale gdy nikogo nie mogliśmy tam osadzić, chętni kandydaci gdzieś znikli i nigdy ich nie zobaczyliśmy. Jednak został nam program. Chyba najlepszy w Polsce program, nie pobożnych życzeń, lecz przedstawiający

co zrobić, jak zrobić.

Mając program, przemianowaliśmy “Razem” na “Przyszłość - stowarzyszenie służące społeczeństwu”. Zarejestrowaliśmy ją w Warszawie 6 lipca 1993 roku pod numerem 217. Zaczęliśmy szukać młodych, aby zostali członkami “Przyszłości”. Ale każdy młody był przekonany, że Polska idzie w dobrym kierunku, nie trzeba się wysilać, bo już wszystko jest znakomicie zorganizowane. Teraz przyszedł czas konsumpcji. Niech się o Polskę martwi rząd!

Rozprowadzaliśmy nasz program prawie w całej Polsce, licząc na odzew. Pierwszym, który zainteresował się programem, szczególnie sprawą bezpieczeństwa, był Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu. Zaczęto tam legitymować małolatów, kręcących się nocami po mieście, szukających kiosków łatwych do okradzenia. Podobnie zaczęto kontrolować w Warszawie, Katowicach. Niestety, kontroli zaczęli się sprzeciwiać obrońcy nieletnich, że się ogranicza nieletnim wolność przebywania poza domem. Mimo to, co odważniejsi policjanci nadal ją kontynuują, aby ograniczyć przestępczość nieletnich. Za przykładem Polski idą Stany Zjednoczone, ograniczając późnowieczorny i nocny pobyt nieletnich poza domem. Także Francja rozpoczęła taką akcję na Lazurowym Wybrzeżu.

 

Program “Przyszłości” jest coraz bardziej potrzebny. Chcemy, aby o Polsce zmieniła się opinia światowa, na razie bardzo niekorzystna. O Polsce rozpowszechniane są przestrogi: “uważajcie, tam kradną!!!" Chcemy zmienić tę opinię, aby była taka:

Polska to najbezpieczniejszy kraj w Europie!

Możecie tam jechać z pełnym zaufaniem!

Chcemy, aby taka opinia o Polsce powstała.

Sądzimy, że wiele partii politycznych, stowarzyszeń społecznych i osób indywidualnych będzie z nami współpracować dla dobra Polski i Polaków.

Pamiętajcie:

zrobimy tak, aby była o Polsce opinia:

“Polska to najbezpieczniejszy kraj w Europie."


“Przyszłość” będzie ponownie rejestrowana w Sądzie Wojewódzkim, w Warszawie, co nie przeszkadza w prowadzeniu jej działalności zgodnie z Konstytucją.

 


korespondencje kierować na adres:

Jacek Kwiatkowski
za pomocą internetu na adres:
przyszloscstowarzyszenie@wp.pl

Program "Przyszłości" jest na serwerze: www.przyszlosc.net